Today 2021 August3 (Tue) 13:12 Etc/GMT-9
About 9 results

จัดทำแผนศูนย์สื่อสารองค์กร

📍 ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 4 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2

🕖 2021/08/03 15:30~2021/08/03 19:00

ประชุม zoom ชี้แจงเงินรายได้ 65

เรื่องที่จะหารือ 1. ปรับลดค่าธรรมเนียม 2. แนวปฏิบั...

🕖 2021/08/04 14:00~2021/08/04 18:00

หารือการติดตั้ง Jumboplus ของหอพักนักศึกษา

ประชุมร่วมกับ รองฯพงษ์รักษ์ รองฯชรินทร์ ผอ.ITSC ผ...

📍 ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 4

🕖 2021/08/05 15:30~2021/08/05 17:00

ท่านอธิการบดีขอนัดหารือ ผอ. กองแผนงาน เกี่ยวกับแผนอัตรากำลัง

มีรองฯ พงษ์รักษ์ และรองฯ ชรินทร์ เข้าร่วมด้วย

📍 ห้องประชุมกองแผนงาน

🕖 2021/08/09 12:30~2021/08/09 14:00