Today 2021 February25 (Thu) 08:00 Etc/GMT-9

รองนพ.สสจ.ด้านเวชกรรมป้องกันประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่2/64

📍 ห้องเมืองราด ชั้น5 อาคาร2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ 535 ถนนเพชรเจริญ, เพชรบูรณ์, จ.เพชรบูรณ์ 67000, ประเทศไทย

🕖 2021/02/25 11:30~2021/02/25 14:00

นพ.สสจ.ร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีเปิดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี2564

📍 ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ กำแพงเมืองพัฒนา, เพชรบูรณ์, จ.เพชรบูรณ์ 67000, ประเทศไทย

🕖 2021/02/26 10:00~2021/02/26 14:00