Today 2024 July22 (Mon) 01:25 Etc/GMT-9

(รอง ส) ร่วมพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำฯ

การแต่งกาย : เครื่องแบบข้าราชการสีกากี คอพับ แขนยาว

📍 ท่าน้ำวัดช่องลม

🕖 2024/07/23 11:00~2024/07/23 14:00

(รอง เภสัช) ร่วมพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำฯ

การแต่งกาย : เครื่องแบบข้าราชการสีกากี คอพับ แขนยาว

📍 ท่าน้ำวัดช่องลม

🕖 2024/07/23 11:00~2024/07/23 14:00

(รอง ส) ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาฯ

กลุ่มยุทธศาสตร์

📍 หอประชุมพิพัฒน์มงคล อบจ.สส.

🕖 2024/07/24 11:00~2024/07/24 14:00